2018. május 30 - JÜB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2018. május 30-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2. Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (4.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötésére (10.)
    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
4. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős u. és környéke ingatlaninak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (zárt ülésre javasolt) – (18.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Egyebek
 
 
 
Budapest, 2018. május 25.
 
 
                                Tisztelettel:
 
                                                          Kiss Jenő s.k.
                                                                elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.