2018. május 9. - JÜB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2018. május 9-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat soroksári címer használata iránti kérelem elbírálására
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének   megállapításáról szóló rendelet módosítására (1.)
   Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat a Rendőrkapitányság létesítésével kapcsolatos megállapodás elfogadására (7.) – kiosztós
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására (9.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (21.) – Zárt ülés
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Egyebek
 
 
 
Budapest, 2018. április 26.
 
 
                                       Tisztelettel:
 
                                                                       Kiss Jenő s.k.
                                                                              elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.