2018. március 7. JÜB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2018. március 7-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat névhasználati jog megadására,  melléklet- mintaokirat
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat a 1239 Bp. Grassalkovich út 162. szám alatti társasház közös tulajdon megszüntetése iránti perben egyezség megkötéséről és alapító okirat módosításáról szóló elvi döntés meghozatalára (2.)
     Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás osztályvezető
3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat a 13/2011. (III.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítésének engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotására (5.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5. Javaslat fakivágási rendelet megalkotására (6.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Javaslat ivartalanítási program elfogadására, valamint macska és eb ivartalanítási programban való részvétel feltételeiről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester, dr. Laza Margit jegyző
7. Javaslat Soroksári Sport Club Kft-vel kötött szponzorálási szerződés módosítására (11.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8. Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (12.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
9. Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (25.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
10. Egyebek
 
 
Budapest, 2018. március 2.
 
                                    Tisztelettel:
 
                                                               Kiss Jenő s.k.
                                                                    elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.