2018. november 28. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2018. november 28-án

szerdán 14.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok

 

1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)

   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

2. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására (3.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat „A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, - Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és fenntartott – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” elfogadására (4.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a VEKOP-5.3.1.-15-2016-0009 azonosító számú „Dél-budapesti kerékpárbarát fejlesztések” című projekt tervezési feladataihoz szükséges fővárosi többletfedezet elfogadására (6.) – kiosztós

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötésére a Soroksári Sport Club Kft-vel (10.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat a 185716 hrsz-ú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 26. szám alatti ingatlanon található „büfé” vonatkozásában gazdagodási megállapodás megkötésére (11.) – kiosztós

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

7. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 33. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (14.)

   Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás mb. aljegyző, osztályvezető

8. Beszámoló a Centrum Televízió Magyarország Kft. ESTV televíziós csatornán közzétett soroksári tematikájú állandó műsoráról a 2018. naptári évben (21.)

    Előterjesztő: Nagy Judit Éva ügyvezető

9. Javaslat a Budapest XXIII. Vadevezős utca és környéke ingatlanainak jogi rendezéséről szóló elvi döntés meghozatalára (22.) – zárt ülésre javasolt

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10.Javaslat a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről szóló beszámolók elkészítésére történő felkérésre

    Előterjesztő: Kiss Jenő elnök

11. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2018. november 23.

 

                                       Tisztelettel:

 

                                                                                     Kiss Jenő s.k.

                                                                                           elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.