2018. október 3. - JÜB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2018. október 3-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (1.)
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
2. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére (2.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 1.c. ütemének jóváhagyására (Soroksár felső, központi terület) – (3.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat az Eperföld utcában építendő járda Önkormányzat részére történő átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (6.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által kiadott PE01-04066-3/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (16.) – ZÁRT ÜLÉS
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
6.  Egyebek
 
 
Budapest, 2018. szeptember 28.
 
 
                                    Tisztelettel:
 
                                                                 Kiss Jenő s.k.
                                                                       elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.