2018. október 31. - JÜB

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 2018. október 31-én

szerdán 14.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok

1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására (2.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

2. Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2019-2023” elfogadására (5.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Önálló képviselői indítvány – Felperesi pertársaság megalakítása (6.)

    Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

4. Egyebek

 

 

 

Budapest, 2018. október 26.

 

 

                                             Tisztelettel:

 

                                                                        Kiss Jenő s.k.

                                                                             elnök

 

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.