2018. szeptember 5. - JÜB

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 2018. szeptember 5-én
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok
1. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet   módosítására (3.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
 
2. Javaslat települési adóról szóló 16/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

3. Javaslat víziközmű átadására vonatkozó megállapodás megkötésére (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító Okiratának módosítására (14.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására (16.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat elektromos töltőállomások létesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (21.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalásai ellen benyújtott kifogások ismételt elbírálására (24.) – ZÁRT ÜLÉS
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző

8. Egyebek
 
 
Budapest, 2018. augusztus 31.
 
                                                          Tisztelettel:
 
 
                                                                                       Kiss Jenő s.k.
                                                                                             elnök
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.