2019. április 3. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2019. április 3-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok
 
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2019. (I.22.) számú határozatának hatályon kívül helyezésére és a Képviselő-testület „Ünnepség-sorozatot Előkészítő Ideiglenes Bizottsága” új tagjának megválasztására (3.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

4. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet módosítására (4.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

5. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére többlettámogatás biztosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7. Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi gazdálkodásáról (18.)
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzatok elnökei

8. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (23.) – KIOSZTÓS
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Egyebek
 
Budapest, 2019. március 28.
                                                              Tisztelettel:
                                                                                     Kiss Jenő s.k.
                                                                                          elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.