2019. április 30. - JÜB

 
M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2019. április 30-án
KEDDEN 9.00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 
 
Napirendi pontok
 
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet 4. számú mellékletének módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

3. Javaslat a településkép védelméről szóló rendelet rendelkezésének hatályon kívül helyezésére (3.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

4. Egyebek
 
 
Sürgősséggel tárgyalandó:
 
 
 
 
Budapest, 2019. április 26.
 
 
                                                    Tisztelettel:
 
                                                                         Kiss Jenő s.k.
                                                                            elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.