2019. február 6. - JÜB

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 2019. február 6-án

szerdán 14.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom

 

 

 

Napirendi pontok

 

1. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2018. évi munkájáról (12.)

    Előterjesztő: Baticz Valéria hivatalvezető-helyettes

2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (2.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Képviselői rendeletalkotási javaslat (3.)

    Előterjesztő: Mizák Zoltán képviselő

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

5. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) rendelet módosítására (5.) – kiosztós

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról (10.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

7. Egyebek

 

 

Budapest, 2019. február 1.

 

                                                       Tisztelettel:

 

                                                                                                 Kiss Jenő s.k.

                                                                                                        elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon

Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen