2019. január 16. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2019. január 16-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok
 1. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Kiss Jenő elnök
 
2. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkesztő személyének megválasztására
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
3. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2018. évi működéséről (24.)
Előterjesztő: Kiss Jenő elnök
 
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
6. Önálló képviselői indítvány – A Rabszolgatörvény elutasításáról (6.)
Előterjesztő: Kiss Jenő képviselő
 
7. Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft-vel (7.) – kiosztós
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
8. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megállapodások megkötésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
9. Javaslat a soroksári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (9.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
10. Javaslat a Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezésére (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
11. Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2019. évi nyári- és téli igazgatási szünet időpontjának, továbbá a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására (11.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
12. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Alapító Okiratának módosítására (15.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
13. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (22.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
14. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara PE01-00124-7/2017. számú állásfoglalása ellen beérkezett kifogások ismételt elbírálására (26.) – ZÁRT ülés
 
15. Egyebek
 
Budapest, 2019. január 11.
Tisztelettel:
 
                                                     Kiss Jenő s.k.
                                                           elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.