2019. június 26. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2019. június 26-án
SZERDÁN        14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

 

Napirendi pontok
 
1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

3. Javaslat településrendezési szerződés megtárgyalására (KÉSZ 2.a ütemének területét érintő lakópark fejlesztéssel kapcsolatos óvodai férőhely biztosítása) – (4.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) 2.a-b ütemének (Soroksár alsó terület) és 3.a-b ütemének (Újtelep és M5 autópálya térsége, bevásárlóközpont és a botanikus kert környéke) jóváhagyására (5.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat civil szervezetek támogatására (13.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc

6. Javaslat a 195165 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Köves út 136. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (19.)
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

7. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

8. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (23.) – ZÁRT ülés
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (24.) – ZÁRT ülés
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

10. Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozatok módosítására (25.) – ZÁRT ülés
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

11. Egyebek
 
Budapest, 2019. június 21.
 
                                           Tisztelettel:
                                                                                  Kiss Jenő s.k.
                                                                                       elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy
a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.