2019. május 29. - JÜB

 

 

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
2019. május 29-én
SZERDÁN   14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom
 
 
Napirendi pontok
1. Javaslat Soroksár név használatának elbírálására
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotására (2.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

4. Javaslat új szociális ellátásokat szabályozó rendelet elfogadására és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet, a születési támogatás megállapításáról szóló 25/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet valamint az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 18/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (4.)
   Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

5. Javaslat a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X.20.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

6. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítéséről és együttműködésről szóló egyezmény megkötésére a Kínai Népköztársaság Peking Helyhatósági Városának Togzhou Kerületével (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc

7. Egyebek
 
 
Budapest, 2019. május 24.
                                                       Tisztelettel:
 
                                                                                      Kiss Jenő s.k.
                                                                                             elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy
a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.