2019. március 6. - JÜB

M E G H Í V Ó
 
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának
 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését
 
2019. március 6-án
szerdán 14.30 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében
melyre tisztelettel meghívom

 

Napirendi pontok
1. Javaslat civil szervezet székhelybejegyzés iránti kérelem elbírálására
Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző
 
2. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
4. Javaslat adomány juttatására a Rákóczi Szövetség részére Székelyudvarhely támogatásának céljára (7.)
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester
 
5. Tájékoztató a 2018. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatára (16.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző
 
6. Egyebek
 
Budapest, 2019. március 1.
                                                            Tisztelettel:
 
                                                                                      Kiss Jenő s.k.
                                                                                          elnök
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy
a 06-30/575-6309 telefonszámon
Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.