2019. szeptember 4. - JÜB

 

 

M E G H Í V Ó

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

 Jogi és Ügyrendi Bizottsága következő rendes ülését

 

2019. szeptember 4-én

SZERDÁN 14.30 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal Grassalkovich út 162. II. em. Tárgyaló termében

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok

1. Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló ÚJ önkormányzati rendelet megalkotására (3.)

    Előterjesztő: dr. Veres Anikó jegyző

3. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (Vízisport utcai üdülőtelkek övezet átsorolása) – (4.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat kártalanítás megállapodás megkötésére (Budapest XXIII. kerület Szőlősor utcai 16 183704/6 hrsz., illetve a Szőlősor utca 183701/9 hrsz. számú ingatlan gázellátását biztosító, Külső Vörösmarty utca 274. számú ingatlan előtt, 183685 hrsz-ú közterület és a Fatimai utcában 183718 hrsz-ú közterület, valamint a Szőlősor utcában 183680/4 hrsz-ú közterületen dn 110 PE kisnyomású gázvezeték építése) – (5.)

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat külföldi állampolgár ingatlanszerzésének véleményezésére (9.)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc

6. Javaslat a 186560/15 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 43. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére (17.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

7. Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII., Vadevezős utca 16. szám alatt található ingatlanra vonatkozó használati megállapodás megkötésére és átruházására (19.)

    Előterjesztő: dr. Spiegler Tamás aljegyző

8. Javaslat Soroksár függetlenné válásának 25. évfordulója alkalmából tervezett jubileumi emlékérmek adományozásával kapcsolatos döntések meghozatalára (25.) – Zárt ülés

    Előterjesztő: Egresi Antal ÜEIB elnöke

9. Egyebek

 

 

Budapest, 2019. augusztus 30.

 

                                         Tisztelettel:

 

                                                                        Kiss Jenő s.k.

                                                                                 elnök

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/316 vagy a 06-30/575-6309 telefonszámon Szalontainé Lázár Krisztina titkárnál jelezni szíveskedjen.