2020. február 5. - JÜB

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülést tart

2020. február 5-én (szerdán) 9.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),

melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

1. Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2019. évi munkájáról (23)

    Előterjesztő: Maróti Beáta hivatalvezető-helyettes

2. Javaslat a Jogi és Ügyrendi Bizottság Ügyrendjének elfogadására

Ügyrend

    Előterjesztő: dr. Staudt Csaba elnök

3. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására (2)

   Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (3)

   Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (5)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére (6)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (18)

    Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat a Soroksári Hírlap szerkezetének, tartalmi elemeinek meghatározására (19)

    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

10. Beszámolók a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről (20)

    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról (21)

    Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

12. Egyebek

 

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2020. január 31.                           

 

Tisztelettel:

 

 

                                                          Staudt Csaba s.k.

                                                                   elnök