2015. április 7. - OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2015. április 7-én (kedd)  11. 00  órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.  gazdálkodásáról, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (19.)

Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető

2.  Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

    Előterjesztő: Geiger Tamás intézményvezető

3. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (10.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4. Javaslat gazdasági program elfogadására (7.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Galambos János Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői megbízásához önkormányzati    véleménynyilvánításra (11.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester


6. Egyebek

 

7.  Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására (26.) (zárt ülés)

    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2015. április 3.

 

 

 

 

Tisztelettel:

 

                                                                                      Egresi Antal sk.

                                                                                              elnök