2015. február 10. -OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2015. február 10-én (kedd)  11. 00  órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.     Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázat elbírálására (zárt ülés) (24.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.    Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek juttatott de minimis támogatások felhasználásáról (26.)

Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető igazgató

3.    Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról (22.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.    Javaslat közterület elnevezés kezdeményezésére (14.)

Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5.    Javaslat megbízási szerződés megkötésére „villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyában 2016. évi szerződéses időszakra vonatkozóan, illetve tagfenntartási nyilatkozat megtétele a korábban megkötött szindikátusi szerződés tekintetében (12.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.    Javaslat közalapítványok kuratóriumi tagjainak és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és alapító okiratuk módosítására (9.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7.    Egyebek

 

 

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2015. február 6.

 

 

                                Tisztelettel:

 

                                                                          Egresi Antal sk.

                                                                                    elnök