2015. január 13. - OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2015. január 13-án (kedd)  11. 00  órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1. Javaslat egyes szerződések Soroksári Sportcsarnok Kft-vel és a Soroksári Sport Club Kft-vel történő megkötésére (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.   Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására (4.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház intézményvezetői pályázatát véleményező bizottság létrehozására (5.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

4.  Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (7.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.  Egyebek

 

 

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2015. január 9.

  

 

                            Tisztelettel:

 

                                                                                                                                                   Egresi Antal sk.

                                                                                                                                                            elnök