2015. június 30. - OKISB

 

       M E G H Í V Ó

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2015. június 30-án (kedd)  11. 00  órakor


tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1)         Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft. 2014. évi munkájáról (22.)

Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető igazgató

2)         Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft. munkájáról (23.)

Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

3)         Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására (24.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4)         Önálló képviselői indítvány (9.)

Előterjesztő: Fuchs Gyula képviselő

5)         Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (8.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6)         Javaslat a Klébl Márton Közalapítvány Soroksár Közoktatásáért, Közművelődéséért és Művészeti Oktatásáért Alapító Okiratának módosítására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

7)         Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (20.)

Előterjesztő:  dr. Laza Margit jegyző

8)         Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére (13.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

9)         Egyebek

 

 

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2015. június 26.

 

  

                                     Tisztelettel:

                                                                      Egresi Antal sk.

                                                                             elnök