2015. május 5. OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2015. május 5-én (kedd)  11. 00  órakor


tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.      Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági jelentés elfogadására (21.)

Előterjesztő: közalapítványok elnökei

2.      Javaslat a KLIK Budapest XXIII. kerületi tankerülete helyiségeinek bővítésére (22.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.      Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (17.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

4.  Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (9.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5.   Egyebek

6.  Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (zárt ülés) (25.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

 

 

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 Budapest, 2015. április 30.

 

                               Tisztelettel:

 

                                                            Egresi Antal sk.

                                                                      elnök