2015. március 10. - OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2015. március 10-én (kedd)  11. 00  órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.  Javaslat az I. sz. Összevont Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírására

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

2. Javaslat a „málenkij robot”, a kaposvári sváb kegyeleti hellyel, valamint emléktábla elhelyezésével kapcsolatos kezdeményezések megtárgyalására (5.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.      Javaslat a Molnár-sziget „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára (8.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.      Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (16.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

5.      Tájékoztató a 2014. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (19.)

Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6.   Egyebek

 

 

 Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2015. március 6.

 

                                    Tisztelettel:

 

                                                                Egresi Antal sk.

                                                                        elnök