2016. április 5. - OKISB

M E G H Í V Ó

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2016. április 5-én (kedd) 11. 00 órakor


tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.)  Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (14.)

Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető

2.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (6.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.)   Egyebek

4.) Javaslat „Év Pedagógusa” cím, „A Kerület Hűséges Közalkalmazottja” cím és a „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozására (zárt ülés) (17.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2016. április 1.

 

 

Tisztelettel:


                                                                         Egresi Antal sk.

                                                                                  elnök