2016. február 9. - OKISB

M E G H Í V Ó

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2016. február 9-én (kedd) 11. 00 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.Napirend:

 

1.) Javaslat az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (Rendkívüli) (1.) 

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról (5.) 

     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.) Egyebek

4.) Javaslat egyezség megkötésére (13.) (zárt ülés)

     Előterjesztő:  Geiger Ferenc polgármester

 

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2016. február 4.

 

Tisztelettel:

 

 

 

                                                                            Egresi Antal sk.

                                                                                      elnök