2016. január 12. OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2016. január 12-én (kedd) 11. 00 órakor


tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.Napirend:

 

1.)   Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksár Sport Club Kft.-vel kötendő megállapodások megkötésére (2.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.)   Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. alapító okiratának módosítására (3.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről kötött megállapodás, továbbá a 2013. március 18-án kötött szerződés módosítása tárgyában (5.)

  Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

4.)   Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)

  Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

5.)   Egyebek

 

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2016. január 8.

 

Tisztelettel:

 

 

 

                                                                  Egresi Antal sk.

                                                                             elnök