2016. június 28. - OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2016. június 28-án (kedd) 11. 00 órakor 


tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

1.)   Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (20.)

  Előterjesztő: Szűcs Mihály Pál ügyvezető igazgató

2.)    Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2015. évi szakmai tevékenységéről (21.) 

   Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

3.)   Javaslat a Soroksári Sport Club Kft., valamint a Soroksári Sportcsarnok NKft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (22.)

   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.)        Javaslat ingyenes informatikai és nyelvi képzés költségeinek biztosítására (6.)

   Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

5.)   Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)

   Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

6.)   Egyebek

7.)   Javaslat „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím adományozására (zárt ülés) (25.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2016. június 24.

 

 

Tisztelettel:

 

                                                                      Egresi Antal sk.

                                                                                 elnök