2016. május 3. - OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2016. május 3-án (kedd) 11. 00 órakor


tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:

 

1.)   Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (32.)

Előterjesztő: közalapítványok elnökei

2.)   Javaslat ingyenes vezeték nélküli internet (WIFI) bevezetésére (Frakció javaslat) (9.)

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi alpolgármester, Fidesz Frakció vezetője

3.)   Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére (11.)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.)   Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (17.)

Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

5.)   Egyebek

6.)   Javaslat Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében támogatásban részesültekre vonatkozó határozatok módosítására (zárt ülés)

Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

 

Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.

 

 

Budapest, 2016. április 29.

 

 

                            Tisztelettel:

 

                                                                    Egresi Antal sk.

                                                                               elnök