2016. március 8.(OKISB)

 

M E G H Í V Ó

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2016. március 8-án (kedd) 11. 00 órakor

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:
 
1.)   Javaslat a „Soroksári Ifjúsági Koncepció” elfogadására (5.) 
Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
2.)   Javaslat Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakítására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester 
3.)   Tájékoztató a 2015. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (13.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző 
4.)   Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (14.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető 
5.)   Egyebek
 
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 
Budapest, 2016. március 3.
 
                       Tisztelettel:
 
                                           Egresi Antal sk.
                                                     elnök