2016. november 2. OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
2016. november 2-án (szerda) 11. 00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 

 

Napirend:
1. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház működéséről (13.)
Előterjesztő: Geiger Tamás igazgató
2. Önálló képviselői indítvány (5.)
Előterjesztő: Fuchs Gyula képviselő
3. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (10.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Egyebek
5. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (zárt ülés) (15.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
  Budapest, 2016. október 28.
  
                               Tisztelettel:
 
                                                                                 Egresi Antal sk.
                                                                                         elnök