2016. november 29. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2016. november 29-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 

 

Napirend:
     1. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására (4.)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    2. Javaslat a köznevelési intézmények működtetésének átadására (6.) (KIOSZTÓS)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
    3. Javaslat a Soroksári Ifjúsági Koncepcióhoz kapcsolódó cselekvési terv elfogadására (8.)
        Előterjesztő: Sinkovics Krisztián Ádám képviselő
    4. Egyebek
    5. Javaslat a 2017. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (zárt ülés)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
Budapest, 2016. november 24.
 
                                      Tisztelettel:
                                                                               Egresi Antal sk.
                                                                                     elnök