2016. október 11. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2016. október 11-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


 

Napirend:
 1. A KLIK Budapest XXIII. tankerületének tájékoztatója az oktatási intézmények munkájáról (23.)
Előterjesztő: Tóth János igazgató

2. Javaslat a Soroksári Intézményellátó Központ megszüntetésére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2016. évi teljesüléséről (19.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

4. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Dr. Nádor Ödön Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átalakítására (21.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

5. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2015/2016. nevelési év tapasztalatairól (22.)
Előterjesztő: Szegény Ákos osztályvezető

6. Egyebek
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 Budapest, 2016. október 7.
 
                                   Tisztelettel:
 
                                                                                                 Egresi Antal sk.
                                                                                                         elnök