2016. szeptember 6. - OKISB

 

 
M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 

2016. szeptember 6-án (kedd) 11. 00 órakor

 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 

 

Napirend:
 1. Beszámoló a Soroksári Intézményellátó Központ 2015. évi gazdálkodásáról (25.)
     Előterjesztő: Dücső Csaba intézményvezető
2. Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (5.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartóváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára (8.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Egyebek
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 
Budapest, 2016. szeptember 2.
 
                          Tisztelettel:
 
                                                                             Egresi Antal sk.
                                                                                    elnök