2017. április 4. - OKISB

 M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 2017. április 4-én (kedd) 11. 00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 

 

Napirend:
 1. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (20.)
    Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
2. Javaslat Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására (4.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat az óvodák felvételi körzetének meghatározására (8.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (9.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Egyebek
6. Kitüntetési javaslat Pedagógus Napra (zárt ülés) (22.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 
Budapest, 2017. március 31.
 
 
 
                             Tisztelettel:
                                                                     Egresi Antal sk.
                                                                            elnök