2017. február 7. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 2017. február 7-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:
 1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (3.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Javaslat Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (4.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (5.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Javaslat közétkeztetési szerződés módosítására (8.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (13.)
    Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
6. Egyebek
 
 
 Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 Budapest, 2017. február 3.
 
 
                                                     Tisztelettel:
                                                                               Egresi Antal sk.
                                                                                      elnök