2017. január 10. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2017. január 10-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
 
 1. ) Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (3.)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2.) Javaslat osztott ingatlanból eredő megállapodás megkötésére (KIOSZTÓS) (12.)
      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)
      Előterjesztő:  dr. Laza Margit jegyző
4.) Egyebek
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 Budapest, 2017. január 6.
 
                                            Tisztelettel:
                                                                          Egresi Antal sk.
                                                                                  elnök