2017. június 27. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2017. június 27-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
1,.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonhasználatáról (16.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató
2.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek jutatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2016. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (15.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
3.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (17.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (14.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja felülvizsgálatának elfogadására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6.) Javaslat közoktatási szakértő felkérésére – KIOSZTÓS
Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
7.) Egyebek
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
Budapest, 2017. június 23.
 
                                       Tisztelettel:
 
                                                             Egresi Antal sk.
                                                                      elnök