2017. május 2. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2017. május 2-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:
 
1. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (21.)
Előterjesztő: közalapítványok elnökei
2. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (15.)
Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
3. Tájékoztató a 2016. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (17.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Egyebek
 
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 
Budapest, 2017. április 28.
 
 
                                               Tisztelettel:
 
                                                                          Egresi Antal sk.
                                                                                 elnök