2017. május 30. - OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 2017. május 30-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:
 
 1. Javaslat a 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére, valamint az óvodák és tagintézményeik heti-és éves nyitvatartási rendjének   elfogadására (6.)
    Előterjesztő: Györky Erika aljegyző
 
2. Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (7.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
3. Beszámoló a kerületi sportéletről (16.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
4. Egyebek
 
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 Budapest, 2017. május 26.
 
 
                              Tisztelettel:
 
                                                                     Egresi Antal sk.
                                                                              elnök