2017. november 28. - OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
 2017. november 28-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:
1. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadására (4.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 287/2017. (VI.06.) határozata alapján készített tájékoztató (14.)
    Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
3. Javaslat az oktatást, nevelést nem közvetlenül segítő dolgozók 7%+3%-os bérfejlesztésére (15.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Egyebek
5. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (zárt ülésre javasolt)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
 Budapest, 2017. november 24.
 
                                   Tisztelettel:
 
                                                                   Egresi Antal sk.
                                                                           elnök