2017. október 3. - OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
 2017. október 3-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:
1. A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2016/2017-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (22.)
Előterjesztő: Tóth János tankerületi igazgató
2. A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2016/2017. nevelési év tapasztalatairól (23.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat az ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósítása érdekében szükséges döntések meghozatalára (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Egyebek
5. Javaslat a 2017/2018-as tanévi "Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj" elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálására (zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
Budapest, 2017. szeptember 29.
 
                                                  Tisztelettel:
 
                                                                        Egresi Antal sk.
                                                                                elnök