2017. október 31. - OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
 2017. október 31-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
 
Napirend:
1. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2016. II. félévi és 2017. I. félévi működéséről (19.)
    Előterjesztő: Geiger Tamás igazgató
2. Javaslat közalkalmazottak jutalmazására (5.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (9.)
    Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2017. évi teljesüléséről (18.)
   Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Egyebek
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
 Budapest, 2017. október 27.
 
 
                   Tisztelettel:
                                                  Egresi Antal sk.
                                                           elnök