2017. szeptember 5. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
 2017. szeptember 5-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
 
Napirend:
1. Javaslat a Táncsics Mihály  Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Geiger Tamás intézményvezető
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 15/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete módosítására (2.)
 Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
4. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft. 2017. évi többlettámogatására (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5. Javaslat Bursa Hungarica pályázat kiírására (KIOSZTÓS) (15.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés) (33.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7. Egyebek
 
Távolmaradását kérem szíveskedjék előre jelezni Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 számon.
 
Budapest, 2017. szeptember 1.
 
 Tisztelettel:
                                    Egresi Antal sk.
                                             elnök