2018. április 3. - OKISB

 

M E G H Í V Ó

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

 

2018. április 3-án (kedd) 11. 00 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirend:

 

1.) Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (22.)

     Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete módosítása tárgyában (2.)

     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző

3.) Javaslata Páneurópa Általános Iskolában történő alapfokú művészeti oktatás kiterjesztéséhez szükséges önkormányzati véleményezésre (12.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

4.) Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (13.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester

5.) Egyebek

6.) Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitűntetések adományozására (zárt ülés) (24.)  

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2018. március 29.

 

 

                         Tisztelettel:

 

                                                                 Egresi Antal sk.

                                                                           elnök