2018. július 3. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2018. július 3-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:
1.) Beszámoló a Soroksári Sport Club Kft-nek juttatott támogatás, valamint de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (20.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető igazgató
2.) Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek juttatott támogatás felhasználásáról, valamint a 2017. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről (21.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató
3.) Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
4.) Javaslat az óvodapedagógusok kötelező továbbképzés szervezésének és finanszírozásának engedélyezésére (9.) 
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5.) Közterületek elnevezésének kezdeményezése (10.)    
Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető
6.) Javaslat a Budapest XXIII. 195271/112 helyrajzi számú (természetben: 1237 Budapest, Pistahegyi köz 1. szám alatt található) óvodára vonatkozó kötelezettségvállalásra és beruházási megállapodás megkötésére (11.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7.) Javaslat a Budapest XXIII. 186681/3 és 186681/4 hrsz.-ú Molnár-szigeten található „Tündérkert” működtetéséhez kapcsolódó döntések hatályon kívül helyezésére és kapcsolódó döntések meghozatalára (12.)
Előterjesztős: Geiger Ferenc polgármester
8.) Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (19.)
Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
9.) Egyebek
 
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. június 29.
 
                                      Tisztelettel:
                                                         Egresi Antal sk.
                                                                elnök