2018. május 2. - OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2018. május 2-án (szerda) 9. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 

 

 

Napirend:
 
1.) Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (19.)
      Előterjesztő: közalapítványok elnökei
2.) Javaslat közalkalmazottak átlagos mértékű egyes meghatározott juttatására (6.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3.) Javaslat a Fekete István Általános Iskola intézményvezetői státuszára beérkezett pályázat véleményezésére (8.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc Polgármester       
4.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (15.)
     Előterjesztő: dr. Veres Anikó aljegyző
5.) Egyebek
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. április 26.
 
 
                                   Tisztelettel:
 
                                                                   Egresi Antal sk.
                                                                           elnök