2018. május 29. - OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2018. május 29-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
 
1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete módosítására (1.)
     Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
2.) Javaslat a 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére (3.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3.) Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (4.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4.) Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda Vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására (5.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5.) Javaslat a III. sz. Összevont Óvoda Vezetőjének pályáztatás nélküli ismételt vezetői megbízására (6.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6.) Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (7.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7.) Beszámoló a kerületi sportéletről (12.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
8.) Egyebek
9.) Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat „B” típusú ösztöndíjasai szociális rászorultságának felülvizsgálatára (zárt ülésre javasolt)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. május 25.
 
 
                          Tisztelettel:
 
                                                                Egresi Antal sk.
                                                                       elnök