2018. március 6. OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2018. március 6-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
 
1.) Javaslat Soroksári Sport Club Kft.-vel kötött szponzorálási szerződés módosítására (11.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
2.) Javaslat a Soroksári Sport Club Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (12.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3.) Javaslat közalapítványokkal feladat-ellátási szerződések megkötésére (13.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4.) Tájékoztató a 2017. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (25.)
      Előterjesztő: dr. Laza Margit jegyző
5.) Egyebek
 
Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. március 2.
 
 
                            Tisztelettel:
 
                                                    Egresi Antal sk.
                                                           elnök