2018. november 27. - OKISB

M E G H Í V Ó

 

Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését

2018. november 27-én (kedd) 11. 00 órakor

 

tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

Napirend:

 1.) Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására (3.)

      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

2.) Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására (9.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

3.) Javaslat vagyonhasznosítási és feladat-ellátási szerződés megkötésére a Soroksári Sport Club Kft.-vel  (10.)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

4.) Egyebek        

5.) Javaslat a 2018/2019-es tanévi „Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj” elnyerése érdekében benyújtott pályázatok elbírálására (zárt ülésre javasolt)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

6.) Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (zárt ülésre javasolt)

     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester

 

 

Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 

Budapest, 2018. november 23.

 

 

                                          Tisztelettel:

 

                                                                                       Egresi Antal sk.

                                                                                                elnök