2018. szeptember 4. - OKISB

 

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2018. szeptember 4-én (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:
 1. ) Javaslat „Nemzeti Ovi-Sport Program” megvalósítására (9.)
        Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 2.) Közterületek elnevezésének kezdeményezése (11.)
       Előterjesztő: Marótiné Sipos Ildikó osztályvezető
 3.) Javaslat Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásra (12.)
       Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4.)  Javaslat ingyenes nyelvi és informatikai képzés megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (13.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat II. sz. Napsugár Óvoda és konyha Alapító Okiratának módosítására (14.)
      Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6.) Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására (16.)
     Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
7.) Egyebek
 
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2018. augusztus 31.
 
 
                            Tisztelettel:
 
                                                              Egresi Antal sk.
                                                                    elnök