2019. április 2. - OKISB

M E G H Í V Ó
 
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
 
2019. április 2-án (kedd) 11. 00 órakor
 
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Bp. Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.
 
Napirend:
1.) Beszámoló a Galária ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatások felhasználásáról, valamint javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (19.)
Előterjesztő: Sasvári Ilona ügyvezető
2.)   Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXIII. kerületi köznevelési intézményeinek 2019. évi átszervezéséhez a tulajdonos önkormányzat véleményére (8.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
3.)   Polgármesteri beszámoló az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
4.) Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. részére többlettámogatás biztosítására és tulajdonosi hozzájárulás megadására (6.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
5.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat felülvizsgált, aktualizált Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására (7.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
6.) Egyebek
7.)   Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (zárt ülés) (21.)
Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester
 
Kérem, hogy távolmaradását Pusztainé Huszti Veronika titkárnak a 289-2100/157 telefonszámon, vagy a huszti.veronika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.
 
Budapest, 2019. március 28.
 
                                             Tisztelettel:
 
                                                              Egresi Antal sk.
                                                                       elnök